Program postuniversitar de studii psihopedagogice - N1

Programul de formare psihopedagogică inițială – Nivel I

• Studenții facultăților Universității de Vest din Timișoara, care doresc să urmeze cariera didactică, se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică inițială- Nivel I, ofertat de D.P.P.D.

• Conform legislației în vigoare studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesia didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani sau programele de formare psihopedagogică de Nivel I, respectiv Nivel II.

• Programul de formare psihopedagogică inițial (corespunzător Nivelului I) este stabilit la nivel de țară, fiind realizat în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației nr. 4139 din 29 iunie 2022.

• Programul de formare psihopedagogică Nivel I poate fi urmat pe parcursul studiilor de licență sau în regim postuniversitar.

• Participarea studenților la Nivelul I de pregătire pentru cariera didactică se realizează în regimul activităților didactice opționale sau facultative.

• Programul de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, este oferit studenților în mod eșalonat, pe parcursul studiilor de licență.

• Înscrierea la cursurile Programului de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, constă în completarea Fișei de înscriere, întocmirea dosarului de înscriere și transmiterea acestuia către secretariat.

• Admiterea la cursurile Programului de formare psihopedagogică inițială, Nivel I se realizează pe baza unui interviu ce vizează indentificarea setului de competențe necesare profesiei didactice: competențe de comunicare, competențe digitale, competențe de relaționare.

• Persoanele care nu optează pentru Programul de formare psihopedagogică inițială în timpul studiilor de licență, pot urma acest program de formare în regim postuniversitar, după obținerea licenței, dar numai în regim cu taxă, conformOrdinul Ministrului Educației nr. 4139 din 29 iunie 2022.

• Reclasificarea studenţilor la D.P.P.D. la sfârşitul fiecărui an se realizează după statutul pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă, din cadrul facultăţii de profil la care este înmatriculat.

• Studenţii pot beneficia de subvenţie de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite corespunzătoare Nivelului I de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5745 din 13.09.2012 cu modificările şi completările ulterioare

• Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire, corespunzător programului de formare psihopedagogică urmat, respectiv Nivelul I. • Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire Nivelul II, pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal si superior.

• Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire pot să primească, la cerere, o adeverinţă în care se vor specifica disciplinele promovate.

• Obținerea Certificatului de absolvire Nivel I într-o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 8 credite (Didactica specialității și Practica pedagogică). Se recunosc cele 22 credite obținute anterior.

Fise discipline - semestrul 1

Adela CINDEA - Fisa disciplinei P.A.T.A.
Adela CINDEA - Fisa disciplinei Psihologia educatiei
 Ordinul Ministrului 4316/03.06.2008
Cosmina LUNGOCI Fisa disciplinei Practica pedagogica Limba si literatura romana.pdf
Cosmina LUNGOCI Fisa disciplinei Practica pedagogica Limba si literatura franceza.pdf
Dana CRACIUN - Fisa disciplinei Practica pedagogica Fizica-I-2014.pdf
 Dana CRACIUN -Fisa disciplinei IAC-2014
Darius BOROVIC Practica FISA DISCIPLINEI drept 2014
Marian ILIE- Fisa disciplinei -Managementul-clasei-de-elevi
Marian ILIE fisa disciplinei_Pedagogie II_2014-2015
 Marius CRISAN - Fisa disciplinei Didactica limbii si literaturii romane
Mirela LASCOIU - Fisa disciplinei PMPE
 Monica OPRESCU Fisa disciplinei - Didactica lb. engleze
Monica OPRESCU Fisa disciplinei - Practica pedag. Lb. engleza
Narcisa NADOLU - Fisa disciplinei - Comunicare educationala.pdf
Nicolae HURDUZEU_Fisa_practica ped N I ISTORIE
Practica FISA DISCIPLINEI PFC 2014
Silviu NISU - Fisa disciplinei Practica pedagogica Ed Fizica
 Simona ADAM Fisa disciplinei Practica pedagogica Sociologie

Fise discipline - semestrul 2

FIȘE DISCIPLINE DPPD LICENȚĂ SEM II 2016-2017
Fisa Disciplinei PEDAGOGIE I Conf.univ MARIAN ILIE
Fisa Disc. PMPE _G. Domilescu
Fisa disciplinei - Didactica lb. engleze Oprescu Monica
 Fisa disciplinei - Practica pedag. Lb. engleza Oprescu Monica
Fisa disciplinei _Practica pedagogica N II_Istorie - Hurduzeu Nicolae
FISA DISCIPLINEI did. lb.r. Crisan Marius
Fisa DISCIPLINEI didactica domeniului Crisan Marius
fisa disciplinei Didactica domeniului Muzica
Fisa disciplinei Didactica limbii si literaturii franceze, sem II Lungoci Cosmina
Monica Coste - Fisa disciplinei didactica psihologiei
Fisa disciplinei Didactica specialitatii Muzica
Fisa disciplinei DidacticaDomeniului Fizica Craciun Dana
Fisa disciplinei DidacticaFizicii Craciun Dana
Fisa disciplinei IAC-Craciun Dana
Fisa disciplinei model nou_Pedagogie II_2014-2015
Fisa disciplinei Practica ped Fizica-Craciun Dana.pdf
Fisa DISCIPLINEI practica pedagogica NIV II Crisan Marius
Fisa disciplinei PracticaNivel-II-Fizica Craciun Dana
Fisa disciplinei_Didactica domeniului - Istorie N II_Hurduzeu Nicolae
Fisa disciplinei_Didactica Istoriei N I_Hurduzeu Nicolae
Fisa disciplinei Practica pedagogica - Istorie N I sem 2 - Hurduzeu Nicolae
Fisa disciplinei_Practica pedagogica Psihologie Nadolu Narcisa.pdf
Fisa_Didactica_2014-2015_Adam Simona
Fisa_Practica pedagogica Sociologie_2014-2015_Adam
Fisa_Psihologie educatioanala interculturala_Dana Gavreliuc 2014-2015
Fisa_Sociologia educatiei_2014-2015_Adam Simona
fisa-marian-ilie-managementul-clasei-de-elevi
Lascoiu Mirela - Didactica lb latine sem 2
Lascoiu Mirela - Practica pedagogica Lb latina sem 2
Practica pedagogica Limba si literatura franceza, sem. II Cosmina Lungoci