Masterat didactic fise discipline

• În conformitate cu Ordinul nr. 4524 din 12 iunie 2020, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în colaborare cu Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, cu Facultatea de Educație Fizică și Sport și cu Facultatea de Fizică organizează, în anul universitar 2023-2024, programul de studii universitare de masterat didactic pentru domeniile: Educație fizică și sport, Fizică, Biologie, Chimie și Geografie.

• Programul este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, exclusiv pe locuri finanţate de la bugetul de stat, şi se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care doresc să se orienteze către cariera didactică și/sau cadrelor didactice care doresc să se perfecționeze prin urmarea unui program masteral.

• Absolvenţii cu diplomă de licenţă se pot înscrie la programele de studii universitare de masterat didactic din acelaşi domeniu de studii, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licenţă.

• În anul 2021, întregul proces de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară exclusiv online. Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere (https://admitereonline.uvt.ro), unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.