Prezentare Program de studii psihopedagogice - N2

Studenții admiși și înmatriculați la programele de studii universitare de masterat ale facultăților UVT, care doresc să urmeze cariera didactică, pot candida la admiterea pentru programul de formare psihopedagogică Nivel II, organizat de DPPD-UVT în paralel cu studiile universitare de masterat, cu respectarea condiției absolvirii prealabile a programului de formare psihopedagogică Nivel I.

Programul de formare psihopedagogică inițială – Nivel II​