Programul de formare psihopedagogică
Nivelul II (postuniversitar)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică, ofertate de D.P.P.D., în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
• Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL II 2020-2021

NIVELUL II- PU

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere online.
2. Să încarce dosarul complet, în perioada 13-24.07.2020 și în perioada 22.09.2020 ora 8:00 - 25.09.2020 ora 12:00, accesând butonul Încarcă Dosar, de pe această pagină !
3. După procesarea dosarului, în cazul în care candidatul a fost declarat ADMIS, se va achita taxa de înscriere și confirmare la caseria UVT sau prin bancă (click aici pentru detalii).

Dosarul pentru înscriere conține următoarele acte:

• Fișa de înscriere D.P.P.D. (descarcă aici)
• Copie certificat naștere;
• Copie C. I.;
• Copie Certificat de căsătorie;
• Copie certificat/adeverință absolvire DPPD Nivel I, sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de Nivel I;
• Copie diploma de bacalaureat;
• Copie diploma de licență;
• Copie a diplomei de master, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master;
• Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
• Adeverință medicală - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică;
• Contractul de studii Nivel II, (descarcă aici)

DE REȚINUT: NU PUTEȚI ÎNCĂRCA PARȚIAL PIESELE DIN DOSARUL DE ÎNSCRIERE. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ÎNCĂRCAREA DOSARULUI, VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ AVEȚI TOATE DOCUMENTELE COMPLETATE / scanate si salvate pe calculator.

Încarcă dosar

Important!

Candidatul declarat ADMIS va plăti taxa de înscriere 150 lei + taxa de înmatriculare 150 lei + 30% din taxa de şcolarizare la casieria UVT Taxe D.P.P.D. sau prin bancă(click aici pentru detalii).

Taxe D.P.P.D.

Afis-admitere           Fluturas          Facebook (QR code)