Programul de formare psihopedagogică
Nivelul II (postuniversitar)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică, ofertate de D.P.P.D., în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
• Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL II 2021-2022

NIVELUL II- PU

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere online pe platforma UVT dedicată admiterii (https://admitere.uvt.ro/,https://admitereonline.uvt.ro/), în perioada 05-21.07.2021 și în perioada 06.09.2021 ora 8:00 - 11.09.2021 ora 24:00.
2. După completarea dosarului se va achita taxa de înscriere de 150 ron, pentru ca dosarul să fie inregistrat

3. După evaluarea scrisorii de motivație de către membrii comisiei de admitere, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de confirmare 150 ron + 30% din taxa de școlarizare
Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.

Admiterea la programul de formare psihopedagogică Nivel II, în regim posuniversitar, se face pe bază de dosar care va conţine:

1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de masterat sau diplomă echivalentă cu aceasta;

 • Candidații care au promovat examenul de disertația în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de disertație în anul 2021, în locul diplomei de masterat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de disertație, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 • 5. Foaie matricolă / supliment la diplomă;
  6. Certificat sau adeverință (în cazul absolvenților promoției din anul universitar precedent anului înscrierii) de absolvire a programului de formare psihopedagogică de Nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de Nivel I, în conformitate prevederile legale în vigoare;
  7. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
  8. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.).
  Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
  9. Scrisoare de motivație.

  Important!  Rezultatele procesului de admitere la Programele de studii de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, nivel I și nivel II, organizate în regim postuniversitar se vor afișa în data de 15 septembrie 2021.

  Candidatul declarat ADMIS va plăti taxa de înscriere 150 lei + taxa de înmatriculare 150 lei + 30% din taxa de şcolarizare (435 ron)

  Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.

  Tabel cu candidații confirmati la Programul de formare psihopedagogică Nivelul 2 Postuniversitar Sesiunea septembrie 2021

  Tabel cu candidații admiși la Programul de formare psihopedagogică Nivelul 2 Postuniversitar Sesiunea septembrie 2021

  Taxe D.P.P.D.

  Afis-admitere           Fluturas          Facebook (QR code)