Gradul II

SESIUNEA – AUGUST 2022Stimați candidați la examenul pentru obținerea Gradului didactic II, sesiunea 2022, vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 01.04.2022- 25.05.2022 aveți posibilitatea de a vă înscrie la cursurile de pregătire pentru gradul didactic II, ofertate de către DPPD UVT. In acest sens, vă rugăm să completați formularul de înscriere de mai jos. Menționăm faptul că pregătirea se va derula în penultima săptămână din luna iulie 2022, doar în măsura în care se vor constitui grupele de cursanți.

SESIUNEA – AUGUST 2021Gradul didactic II

SESIUNEA – AUGUST 2021

În atenția candidatilor la gradul didactic II, sesiunea august 2021!

ANUNȚ IMPORTANT
– Intrarea în incinta U.V.T. pentru triajul epidemiologic ora 7:00-8:00;
– Intrarea în amfiteatre pentru repartizare și instructaj completare caiet examen ora 8:00-9:00;
– Examen scris- or 9:00-12:00.

În temeiul următoarelor documente legislative:

OMECTS Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 cu modificările și completările ulterioare
LEGE nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
HOTĂRÂRE nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 25/2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
ORDIN nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
ORDIN nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Lege nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință următoarele:
1. La intrarea în instituţie a candidaților şi a membrilor comisiilor de examinare:
– se asigură triajului epidemiologic care constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășeasca 37,3 C);
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);
c) dacă temperatura înregistrată depășește 37,3 C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
d) dacă se constată menținerea unei temperaturi mai mare de 37,3 C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este îndrumată către mediul de familie în vederea efectuării unui consult medical:
– se parcurge un circuit prestabilit către/şi din sala de examen;
¬ candidaţii şi supraveghetorii vor fi protejaţi de mască facială;
– intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanţă de 2 m; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;

2. Se asigură condiţii igienice corespunzătoare în sala de curs/examen, astfel:
¬ – se asigură curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanţei uşii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte şi după fiecare serie de candidaţi;
– se aerisește sala înainte de examen pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute;
– la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini;
¬ – stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanţă între candidaţi de 2 m pe rânduri şi între rânduri;
– pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur);


Cadrele didactice care susțin examenul de GRAD DIDACTIC II – SESIUNEA August 2021 la Universitatea de Vest din Timișoara- B-dul Vasile Pârvan nr.4 prin DPPD, beneficiază la cerere, contra cost, de posibiliatea de cazare în căminele studențești ale UVT:

Pentru cerere/solicitare cazare și pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați d-lui ILEA MIREL administrator cămin C13 la adresa de e-mail ioan.ilea89@e-uvt.ro

PROFESORI

PROBE:

26.08.2021 – Metodica specialităţii, Pedagogie și elemente de psihologie (probă combinată) – EXAMEN SCRIS

Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00, cu buletinul sau actul de identitate care atestă numele înscris pe Fişa de înscriere şi chitanţa de achitare a taxei de participare.

Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 150 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:

• Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
• Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
• Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
• Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
• Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
• Se pot depune contestaţii privind evaluarea subiectelor la proba scrisă.
• În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
• Pentru sesiunea de examen 2021, nota de promovare este media aritmetică a notelor obținute la cele două subiecte ale probei scrise și care nu poate fi mai mică de nota 8 (opt). Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2021 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro.(Învăţământ preuniversitar – Resurse umane – Formare continuă a personalului didactic – Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

ÎNVĂŢĂTORI /INSTITUTORI /PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMARGRADUL DIDACTIC II
SESIUNEA – AUGUST 2021


În atenția candidatilor la gradul didactic II, sesiunea august 2021!

ANUNȚ IMPORTANT
– Intrarea în incinta U.V.T. pentru triajul epidemiologic ora 7:00-8:00;
– Intrarea în amfiteatre pentru repartizare și instructaj completare caiet examen ora 8:00-9:00;
– Examen scris- or 9:00-12:00.


În temeiul următoarelor documente legislative:

OMECTS Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 cu modificările și completările ulterioare
LEGE nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
HOTĂRÂRE nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 25/2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
ORDIN nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
ORDIN nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Lege nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință următoarele:
1. La intrarea în instituţie a candidaților şi a membrilor comisiilor de examinare:
– se asigură triajului epidemiologic care constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășeasca 37,3 C);
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);
c) dacă temperatura înregistrată depășește 37,3 C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
d) dacă se constată menținerea unei temperaturi mai mare de 37,3 C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este îndrumată către mediul de familie în vederea efectuării unui consult medical:
– se parcurge un circuit prestabilit către/şi din sala de examen;
¬ candidaţii şi supraveghetorii vor fi protejaţi de mască facială;
– intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanţă de 2 m; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;

2. Se asigură condiţii igienice corespunzătoare în sala de curs/examen, astfel:
¬ – se asigură curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanţei uşii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte şi după fiecare serie de candidaţi;
– se aerisește sala înainte de examen pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute;
– la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini;
¬ – stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanţă între candidaţi de 2 m pe rânduri şi între rânduri;
– pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR- din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română

PROBE:

26.08.2021 – Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii, Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (probă combinată)– EXAMEN SCRIS

Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00.
Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 150 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:

• Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
• Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
• Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
• Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
• Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
• Se pot depune contestaţii privind evaluarea subiectelor la proba scrisă.
• În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
• Pentru sesiunea de examen 2021, nota de promovare este media aritmetică a notelor obținute la cele două subiecte ale probei scrise și care nu poate fi mai mică de nota 8 (opt)Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).
• Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).


PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI / INSTITUTORI /PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

• Programa privind Metodica predării limbii şi literaturii române pentru învăţători/institutori şi programa privind Metodica predării matematicii pentru învăţători/institutori, aprobate prin O.M. 3701/26.04.2000
•Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului) pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2021 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei,www.edu.ro.(Învăţământ preuniversitar – Resurse umane – Formare continuă a personalului didactic – Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

EDUCATOARE / INSTITUTORI / PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

GRADUL DIDACTIC II
SESIUNEA – AUGUST 2021


În atenția candidatilor la gradul didactic II, sesiunea august 2020!

ANUNȚ IMPORTANT
– Intrarea în incinta U.V.T. pentru triajul epidemiologic ora 7:00-8:00;
– Intrarea în amfiteatre pentru repartizare și instructaj completare caiet examen ora 8:00-9:00;
– Examen scris- or 9:00-12:00.


În temeiul următoarelor documente legislative:

OMECTS Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 cu modificările și completările ulterioare
LEGE nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
HOTĂRÂRE nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 25/2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
ORDIN nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
ORDIN nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Lege nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință următoarele:
1. La intrarea în instituţie a candidaților şi a membrilor comisiilor de examinare:
– se asigură triajului epidemiologic care constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășeasca 37,3 C);
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);
c) dacă temperatura înregistrată depășește 37,3 C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
d) dacă se constată menținerea unei temperaturi mai mare de 37,3 C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este îndrumată către mediul de familie în vederea efectuării unui consult medical:
– se parcurge un circuit prestabilit către/şi din sala de examen;
¬ candidaţii şi supraveghetorii vor fi protejaţi de mască facială;
– intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanţă de 2 m; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;


2. Se asigură condiţii igienice corespunzătoare în sala de curs/examen, astfel:
¬ – se asigură curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanţei uşii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte şi după fiecare serie de candidaţi;
– se aerisește sala înainte de examen pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute;
– la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini;
¬ – stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanţă între candidaţi de 2 m pe rânduri şi între rânduri;
– pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR – din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română

PROBE:
26.08.2021 – Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii , Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (probă combinată)
 – EXAMEN SCRIS

Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00.

Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 150 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:

• Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
• Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
• Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
• Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
• Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
• Se pot depune contestaţii privind evaluarea subiectelor la proba scrisă .
• În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
• Pentru sesiunea de examen 2021, nota de promovare este media aritmetică a notelor obținute la cele două subiecte ale probei scrise și care nu poate fi mai mică de nota 8 (opt)Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).
• Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).

PROGRAME EDUCATOARE / INSTITUTORI / PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

• Programa:Limba şi literatura română, aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000;
• Programa privind Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobată prin O.M. 6305/2008;
• Programa de Pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2021 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro.(Învăţământ preuniversitar – Resurse umane – Formare continuă a personalului didactic – Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

ÎNVĂŢĂTORI/EDUCATORI- ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALGRADUL DIDACTIC II
SESIUNEA – AUGUST 2021


În atenția candidatilor la gradul didactic II, sesiunea august 2021!

ANUNȚ IMPORTANT
– Intrarea în incinta U.V.T. pentru triajul epidemiologic ora 7:00-8:00;
– Intrarea în amfiteatre pentru repartizare și instructaj completare caiet examen ora 8:00-9:00;
– Examen scris- or 9:00-12:00.

În temeiul următoarelor documente legislative:

OMECTS Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 cu modificările și completările ulterioare
LEGE nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
HOTĂRÂRE nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 25/2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
ORDIN nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
ORDIN nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Lege nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință următoarele:
1. La intrarea în instituţie a candidaților şi a membrilor comisiilor de examinare:
– se asigură triajului epidemiologic care constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășeasca 37,3 C);
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);
c) dacă temperatura înregistrată depășește 37,3 C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
d) dacă se constată menținerea unei temperaturi mai mare de 37,3 C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este îndrumată către mediul de familie în vederea efectuării unui consult medical:
– se parcurge un circuit prestabilit către/şi din sala de examen;
¬ candidaţii şi supraveghetorii vor fi protejaţi de mască facială;
– intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanţă de 2 m; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;

2. Se asigură condiţii igienice corespunzătoare în sala de curs/examen, astfel:
¬ – se asigură curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanţei uşii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte şi după fiecare serie de candidaţi;
– se aerisește sala înainte de examen pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute;
– la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini;
¬ – stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanţă între candidaţi de 2 m pe rânduri şi între rânduri;
– pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

PROBE:

Pentru cadrele didactice încadrate în învăţămîntul special – nivel primar, din unităţile şcolare cu limba de predare română:

26.08.2021 – Metodica predării psihopedagogiei speciale, Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (probă combinată) – EXAMEN SCRIS
sau
26.08.2021- Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica predării matematicii , Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (probă combinată) – EXAMEN SCRIS

Pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul special – nivel preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare română

26.08.2021– Metodica predării psihopedagogiei speciale, Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (probă combinată)– EXAMEN SCRIS
sau
26.08.2021– Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (probă combinată) – EXAMEN SCRIS

Pentru proba scrisă la Gradul Didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00.

Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 150 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
• Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
• Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
• Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
• Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
• Se pot depune contestaţii privind evaluarea subiectelor la proba scrisă
• În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
• Pentru sesiunea de examen 2021, nota de promovare este media aritmetică a notelor obținute la cele două subiecte ale probei scrise și care nu poate fi mai mică de nota 8 (opt)Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).
• Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).

PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI /EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL • Psihopedagogie specială–toate deficiențele, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007
• Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului) pentru învăţători /institutori/ educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2021 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar – Resurse umane – Formare continuă a personalului didactic – Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)