Gradul II

SESIUNEA – AUGUST 2024

Stimați candidați la examenul pentru obținerea Gradului didactic II, sesiunea 2024, vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 18.03.2024-27.05.2024 aveți posibilitatea de a vă înscrie la cursurile de pregătire pentru gradul didactic II, ofertate de către DPPD UVT. In acest sens, vă rugăm să completați formularul de înscriere de mai jos. Menționăm faptul că pregătirea se va derula în penultima săptămână din luna iulie 2024, doar în măsura în care se vor constitui grupele de cursanți.

Gradul didactic II

 SESIUNEA – AUGUST 2024

 • Intrarea în amfiteatre pentru repartizare și instructaj completare caiet examen ora 8:00-9:00;
 • Examen scris- or 9:00-12:00.

Cadrele didactice care susțin examenul de GRAD DIDACTIC II – SESIUNEA August 2024 la Universitatea de Vest din Timișoara- B-dul Vasile Pârvan nr.4 prin DPPD, beneficiază la cerere, contra cost, de posibiliatea de cazare în căminele studențești ale UVT:

Pentru cerere/solicitare cazare și pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați d-lui ILEA MIREL  șef serviciu social la adresa de e-mail: ioan.ilea89@e-uvt.ro

PROFESORI

PROBE:

28.08.2024–Metodica specialităţii – EXAMEN SCRIS

30.08.2024- Pedagogie – EXAMEN ORAL

 Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00, cu buletinul sau actul de identitate care atestă numele înscris pe Fişa de înscriere şi chitanţa de achitare a taxei de participare.

 Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 200 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii privind evaluarea subiectelor la proba scrisă.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8,00 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8,00 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8,00) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2024 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro.(Învăţământ preuniversitar – Resurse umane  – Formare continuă a personalului didactic  –  Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

 ÎNVĂŢĂTORI /INSTITUTORI /PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

 GRADUL DIDACTIC II

SESIUNEA – AUGUST 2024

 • Intrarea în amfiteatre pentru repartizare și instructaj completare caiet examen ora 8:00-9:00;
 • Examen scris- or 9:00-12:00.

ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR- din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română

PROBE:

28.08.2024 – Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii – EXAMEN SCRIS

30.08.2024 – Pedagogieşi elemente de psihologia copilului– EXAMEN ORAL

 Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00.

Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 200 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro


Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii privind evaluarea subiectelor la proba scrisă.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8,00 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8,00 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8,00) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).

PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI / INSTITUTORI /PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

  Programa privind Metodica predării limbii şi literaturii române pentru învăţători/institutori şi programa privind Metodica predării matematicii pentru învăţători/institutori, aprobate prin O.M. 3701/26.04.2000

Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului) pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2022 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei,www.edu.ro.(Învăţământ preuniversitar – Resurse umane  – Formare continuă a personalului didactic  –  Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

EDUCATOARE / INSTITUTORI / PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

GRADUL DIDACTIC II

SESIUNEA – AUGUST 2024

 • Intrarea în amfiteatre pentru repartizare și instructaj completare caiet examen ora 8:00-9:00;
 • Examen scris- or 9:00-12:00.

EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR – din

învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română

PROBE:

28.08.2024 – Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copiiEXAMEN SCRIS

30.08.2024–Pedagogie– EXAMEN ORAL

Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00.

Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 200 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii privind evaluarea subiectelor la proba scrisă .
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8,00 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8,00 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8,00) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).

PROGRAME EDUCATOARE / INSTITUTORI / PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

 • Programa:Limba şi literatura română, aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000;
 • Programa privind Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobată prin O.M. 6305/2008;
 • Programa de Pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2022 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro.(Învăţământ preuniversitar – Resurse umane  – Formare continuă a personalului didactic  –  Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

  

ÎNVĂŢĂTORI/EDUCATORI- ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

GRADUL DIDACTIC II

SESIUNEA – AUGUST 2024

 • Intrarea în amfiteatre pentru repartizare și instructaj completare caiet examen ora 8:00-9:00;
 • Examen scris- or 9:00-12:00. 

PROBE:

Pentru cadrele didactice încadrate în învăţămîntul special – nivel primar, din unităţile şcolare cu limba de predare română:

28.08.2024 – Metodica predării psihopedagogiei speciale – EXAMEN SCRIS

30.08.2024 – Pedagogie şi elemente de psihologia copilului– EXAMEN ORAL

sau
28.08.2024- Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica predării matematicii – EXAMEN SCRIS

30.08.2024- Pedagogie şi elemente de psihologia copilului– EXAMEN ORAL

Pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul special – nivel preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare română

28.08.2024– Metodica predării psihopedagogiei speciale – EXAMEN SCRIS

30.08.2024- Pedagogie şi elemente de psihologia copilului– EXAMEN ORAL

sau
28.08.2024– Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – EXAMEN SCRIS

30.08.2024- Pedagogie şi elemente de psihologia copilului – EXAMEN ORAL

Pentru proba scrisă la Gradul Didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00.

Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 200 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii privind evaluarea subiectelor la proba scrisă
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8,00 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8,00 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8,00) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8,00 (opt).

PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI /EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

 • Psihopedagogie specială–toate deficiențele, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007
 • Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului) pentru învăţători /institutori/ educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.

Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2022 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar – Resurse umane  – Formare continuă a personalului didactic  –  Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)