Gradul II

Cadrele didactice care susțin examenul de GRAD DIDACTIC II – SESIUNEA August 2019 la Universitatea de Vest din Timișoara prin DPPD beneficiază la cerere, contra cost, de posibiliatea de cazare în căminele studențești ale UVT:
Pentru cerere/solicitare cazare și pentru informații suplimentare vă rugăm să sunaţi la nr. telefon 0757 075 509 orar luni-vineri 09:30-15:00PROFESORI


PROBE:
27.08.2019 –Metodica specialităţii – EXAMEN SCRIS 29.08.2019- Pedagogie – EXAMEN ORAL Pentru proba scrisă la Gradul didactic IIcandidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00, cu buletinul sau actul de identitate care atestă numele înscris pe Fişa de înscriere şi chitanţa de achitare a taxei de participare. Taxa pentru înscriere la Gradul didactic IIeste de 150 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 – COD FACULTATE 11DPPD sau precizarea:pentru D.P.P.D. Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8)la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic IIeste de cel puţin 8 (opt).
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2019 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.(Învăţământ preuniversitar - Resurse umane  - Formare continuă a personalului didactic  -  Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

ÎNVĂȚĂTORI / INSTITUTORI / PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR


GRADUL DIDACTIC II SESIUNEA - AUGUST 2019   ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR- din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română PROBE: 27.08.2019 - Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii – EXAMEN SCRIS 29.08.2019 - Pedagogieşi elemente de psihologia copilului– EXAMENORAL Pentru proba scrisă la Gradul didactic IIcandidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00. Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 150 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD sau precizarea:pentru D.P.P.D. Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI / INSTITUTORI /PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
 • Programa privind Metodica predării limbii şi literaturii române pentru învăţători/institutori şi programa privind Metodica predării matematicii pentru învăţători/institutori, aprobate prin O.M. 3701/26.04.2000
 • Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului) pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2019 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale,www.edu.ro.(Învăţământ preuniversitar - Resurse umane  - Formare continuă a personalului didactic  -  Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

EDUCATOARE / INSTITUTORI / PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR


GRADUL DIDACTIC II SESIUNEA - AUGUST 2019 EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR – din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română PROBE: 27.08.2019 – Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copiiEXAMEN SCRIS 29.08.2019–Pedagogie– EXAMEN ORAL Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00. Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 150 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD sau precizarea:pentru D.P.P.D. Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu dețin asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic IIse calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
  PROGRAME EDUCATOARE / INSTITUTORI / PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
 • Programa:Limba şi literatura română, aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000;
 • Programa privind Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobată prin O.M. 6305/2008;
 • Programa de Pedagogie pentruînvăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2019 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.(Învăţământ preuniversitar - Resurse umane  - Formare continuă a personalului didactic  -  Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

ÎNVĂȚĂTORI / EDUCATOARE / ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL


GRADUL DIDACTIC II SESIUNEA - AUGUST 2019   ÎNVĂŢĂTORI/EDUCATORI- ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL PROBE: Pentru cadrele didactice încadrate în învăţămîntul special – nivel primar, din unităţile şcolare cu limba de predare română: 27.08.2019 - Metodica predării psihopedagogiei speciale – EXAMEN SCRIS 29.08.2019 – Pedagogie şi elemente de psihologia copilului- EXAMEN ORAL sau 27.08.2019- Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica predării matematicii – EXAMEN SCRIS 29.08.2019- Pedagogie şi elemente de psihologia copilului– EXAMEN ORAL Pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul special – nivel preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare română 27.08.2019– Metodica predării psihopedagogiei speciale – EXAMEN SCRIS 29.08.2019- Pedagogie şi elemente de psihologia copilului- EXAMEN ORAL sau 27.08.2019– Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – EXAMEN SCRIS 29.08.2019- Pedagogie şi elemente de psihologia copilului – EXAMEN ORAL Pentru proba scrisă la Gradul Didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00. Taxa pentru înscriere la Gradul Didactic II este de 150 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvaniaîn Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu Precizarea:pentru D.P.P.D.   Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011 cu modificările şi completările ulterioare:
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu dețin asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la Proba orală.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de Metodica specialităţii şi respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
 • Psihopedagogie specială–toate deficiențele, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007
 • Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului)pentru învăţători /institutori/ educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI /EDUCATOARE - ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
 • Psihopedagogie specială–toate deficiențele, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007
 • Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului) pentru învăţători /institutori/ educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2019 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane  - Formare continuă a personalului didactic  -  Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip

SESIUNEA - AUGUST 2018
PROFESORI
PROBE:

28.08.2018 - Metodica specialităţii - EXAMEN SCRIS
30.08.2018 - Pedagogie - EXAMEN ORAL


Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00, cu buletinul sau actul de identitate care atestă numele înscris pe Fişa de înscriere şi chitanţa de achitare a taxei de participare.
Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936< - COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea: pentru D.P.P.D.

IMPORTANT!
• SE ELIBEREAZĂ ADEVERINȚELE AFERENTE SUSȚINERII ȘI PROMOVĂRII GRADULUI DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2018, la sala 226, de luni până joi în intervalul temporal 11:00-14:00.

• Cadrele didactice care susțin examenul de GRAD DIDACTIC II - SESIUNEA August 2018 la Universitatea de Vest din Timișoara prin DPPD beneficiază la cerere, contra cost, de posibiliatea de cazare în căminele studențești ale UVT:
• pentru un loc in cameră cu 5 paturi sau
• pentru un loc in cameră cu 2 paturi.
Pentru cerere/solicitare cazare și pentru informații suplimentare vă rugăm să sunaţi la nr. telefon 0256 592277, 0256 592 178 sau la adresa de e-mail alexandru.ilie@e-uvt.ro; interval: luni-vineri 09:30-15:00


Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ - acolo unde este cazul).
• Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
• Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
• Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
• Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
• Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
• În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
• Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
• Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
• Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2018 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)GRADUL DIDACTIC II
SESIUNEA - AUGUST 2018

ÎNVĂŢĂTORI / INSTITUTORI / PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR- din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română PROBE:
28.08.2018 - Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii - EXAMEN SCRIS
30.08.2018 - Pedagogie şi elemente de psihologia copilului - EXAMEN ORAL
Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00.
Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea: pentru D.P.P.D.

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ - acolo unde este cazul).
• Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să dețină nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
• Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
• Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
• Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
• Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
• În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
• Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
• Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
• Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).

PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI / INSTITUTORI /PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
• Programa privind Metodica predării limbii şi literaturii române pentru învăţători/institutori şi programa privind Metodica predării matematicii pentru învăţători/institutori, aprobate prin O.M. 3701/26.04.2000
• Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului) pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2018 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative:
Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)
GRADUL DIDACTIC II
SESIUNEA - AUGUST 2018

EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR - din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română PROBE:
28.08.2018 - Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - EXAMEN SCRIS
30.08.2018 - Pedagogie - EXAMEN ORAL

Pentru proba scrisă la Gradul didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00.
Taxa pentru înscriere la Gradul didactic II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea: pentru D.P.P.D.

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ - acolo unde este cazul).
• Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu dedțin asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc.
sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
• Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
• Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
• Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
• Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
• În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
• Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de Metodica specialităţii, respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
• Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).

PROGRAME EDUCATOARE / INSTITUTORI / PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR • Programa: Limba şi literatura română, aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000;
• Programa privind Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobată prin O.M. 6305/2008;
• Programa de Pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2018 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip
GRADUL DIDACTIC II
SESIUNEA - AUGUST 2018

ÎNVĂŢĂTORI/EDUCATORI - ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

PROBE:
Pentru cadrele didactice încadrate în învăţămîntul special - nivel primar, din unităţile şcolare cu limba de predare română:
28.08.2018 - Metodica predării psihopedagogiei speciale - EXAMEN SCRIS
30.08.2018 - Pedagogie şi elemente de psihologia copilului - EXAMEN ORAL
sau
28.08. 2018 - Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica predării matematicii - EXAMEN SCRIS
30.08. 2018 - Pedagogie şi elemente de psihologia copilului - EXAMEN ORAL

Pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul special - nivel preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare română
28.08.2018 - Metodica predării psihopedagogiei speciale - EXAMEN SCRIS
30.08. 2018 - Pedagogie şi elemente de psihologia copilului - EXAMEN ORAL
sau
28.08. 2018 - Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - EXAMEN SCRIS
30.08. 2018 - Pedagogie şi elemente de psihologia copilului - EXAMEN ORAL
Pentru proba scrisă la Gradul Didactic II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8.00.
Taxa pentru înscriere la Gradul Didactic II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu Precizarea: pentru D.P.P.D.

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011 cu modificările şi completările ulterioare:
• Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de Fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ - acolo unde este cazul).
• Accesul în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu dețin asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
• Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
• Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
• Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
• Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la Proba orală.
• În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
• Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de Metodica specialităţii şi respectiv la Proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă (8) la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
• Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din Metodica specialităţii şi Proba orală din cadrul examenului).
Media generală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
• Psihopedagogie specială - toate deficiențele, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007
• Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului) pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.

PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI /EDUCATOARE - ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
• Psihopedagogie specială - toate deficiențele, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007
• Programa de Pedagogie (şi elemente de psihologia copilului) pentru învăţători/ institutori/ educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2018 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)
Repartizare candidati GR II 2018 amfiteatrul A02
Repartizare candidati GR II 2018 amfiteatrul A12
Repartizare candidati GR II 2018 amfiteatrul A32
Arhiva