Gradul II

SESIUNEA - AUGUST 2017
PROFESORI
PROBE

28.08.2017 –Metodica specialităţii – EXAMEN SCRIS
30.08.2017- Pedagogie – EXAMEN ORAL

Pentru proba scrisă la Gradul II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00 cu buletinul sau actul de identitate care atestă numele înscris pe fişa de înscriere şi chitanţa de achitare a taxei de participare.
Taxa pentru înscriere la Gradul II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 – COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea pentru D.P.P.D.

IMPORTANT!

 • SE ELIBEREAZĂ ADEVERINȚELE AFERENTE SUSȚINERII ȘI PROMOVĂRII GRADULUI DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2017, la sala 226, de luni până joi în intervalul temporal 11:00-14:00
 • Cadrele didactice care susțin examenul de GRAD DIDACTIC II – SESIUNEA August 2017 la Universitatea de Vest din Timișoara prin DPPD beneficiază la cerere, contra cost, de posibiliatea de cazare în căminele studențești ale UVT. Taxele sunt următoarele:
 • pentru un loc in cameră cu 5 paturi – 25 lei pe noapte;
 • pentru un loc in cameră cu 2 paturi – 30 lei pe noapte.
 • Pentru cerere/solicitare cazare vă rugăm să sunaţi la nr. telefon 0256 592277, 0256 592 178 sau la adresa de e-mail alexandru.ilie@e-uvt.ro ; interval: luni-vineri 09:00-15:00.

  Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare
  • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
  • Accesul în sala de examen se face pe baza de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. Sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
  • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
  • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
  • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
  • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
  • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
  • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de metodica specialităţii şi respectiv la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
  • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe ( testul din metodica specialităţii şi proba orală din cadrul examenului).
  • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
  Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar/Resurse umane /Formare continuă a perosnalului didactic / Materiale informative )
  GRADUL DIDACTIC II
  SESIUNEA - AUGUST 2017

  ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR- din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română
  PROBE
  28.08.2017 - Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii – EXAMEN SCRIS
  30.08.2017 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională – EXAMEN ORAL

  Pentru proba scrisă la Gradul II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00
  Taxa pentru înscriere la Gradul II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea pentru D.P.P.D.

  Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare
  • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
  • Accesul în sala de examen se face pe baza de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. Sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
  • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
  • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
  • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
  • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
  • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
  • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de metodica specialităţii şi respectiv la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
  • o Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din metodica specialităţii şi proba orală din cadrul examenului).
  • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
  PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI /EDUCATOARE /PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
 • Programa privind metodica predării limbii şi literaturii române pentru învăţători/institutori şi programa privind metodica predării matematicii pentru învăţători/institutori, aprobate prin O.M. 3701/26.04.2000
 • Programa de pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
 • Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar/Resurse umane /Formare continuă a perosnalului didactic / Materiale informative )

  GRADUL DIDACTIC II

  SESIUNEA - AUGUST 2017

  EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR – din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română
  PROBE

  28.08.2017 – Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – EXAMEN SCRIS
  30.08.2017 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională – EXAMEN ORAL

  Pentru proba scrisă la Gradul II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00.
  Taxa pentru înscriere la Gradul II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea pentru D.P.P.D.

  Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare
  • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
  • Accesul în sala de examen se face pe baza de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. Sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
  • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
  • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
  • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
  • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
  • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
  • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de metodica specialităţii şi respectiv la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
  • o Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe ( testul din metodica specialităţii şi proba orală din cadrul examenului).
  • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
  • PROGRAME EDUCATOARE / INSTITUTORI / PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

   • Programa Limba şi literatura română, aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000;
   • Programa privind metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobată prin O.M. 6305/2008;
   • Programa de pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
   • Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar/Resurse umane /Formare continuă a perosnalului didactic / Materiale informative )

  GRADUL DIDACTIC II
  SESIUNEA - AUGUST 2017

  ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE- ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

  PROBE
  Pentru cadrele didactice încadrate în învăţămîntul special – nivel primar, din unităţile şcolare cu limba de predare română 28.08.2017 – Metodica predării psihopedagogie speciale – EXAMEN SCRIS
  30.08.2017 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională - EXAMEN ORAL

  Sau

  28.08.2017 - Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica predării matematicii – EXAMEN SCRIS
  30.08.2017 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională – EXAMEN ORAL
  Pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul special – nivel preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare română
  28.08.2017 – Metodica predării psihopedagogie speciale – EXAMEN SCRIS
  30.08.2017 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională - EXAMEN ORAL

  Sau

  28.08.2017 – Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – EXAMEN SCRIS
  30.08.2017 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională – EXAMEN ORAL

  Pentru proba scrisă la Gradul II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00
  Taxa pentru înscriere la Gradul II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea pentru D.P.P.D.
  Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011 cu modificările şi completările ulterioare
  • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
  • Accesul în sala de examen se face pe baza de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. Sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
  • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
  • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
  • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
  • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
  • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
  • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de metodica specialităţii şi respectiv la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
  • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din metodica specialităţii şi proba orală din cadrul examenului).
  • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
  • Psihopedagogie specială toate, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007
  • Programa de pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.


  PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI /EDUCATOARE / ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

  • Psihopedagogie specială toate, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007
  • Programa de pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
  • Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar/Resurse umane /Formare continuă a perosnalului didactic / Materiale informative )