Programul de formare psihopedagogică
Nivelul I (postuniversitar)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D;
• Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL I 2021-2022

NIVELUL I- PU

Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unei scrisori de motivație, ce vizează indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice.

Înscrierea în procesul de admitere la programele de formare psihopedagogică ofertate de DPPD – UVT se face exclusiv online pe platforma UVT dedicată admiterii (https://admitere.uvt.ro/,https://admitereonline.uvt.ro/), prin crearea unui cont personal de către candidat, în cazul candidaților la programele ofertate în regim postuniversitar, respectiv prin accesarea conturilor create pe această platformă pentru procesul de admitere la studiile universitare de licență la UVT, în cazul candidaților la programul de formare psihopedagogică ofertat în paralel cu studiile universitare de licență.

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere online pe platforma UVT dedicată admiterii (https://admitere.uvt.ro/,https://admitereonline.uvt.ro/), în perioada 05-21.07.2021 și/sau în perioada 06.09.2021 ora 8:00 - 11.09.2021 ora 24:00.
2. După completarea dosarului se va achita taxa de înscriere de 150 ron, pentru ca dosarul să fie inregistrat

3. După evaluarea scrisorii de motivație de către membrii comisiei de admitere, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de confirmare 150 ron + 30% din taxa de școlarizare

Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.

Dosarul de înscriere online pentru candidații la programul de formare psihopedagogică Nivel I, organizat în regim postuniversitar, conține următoarele documente:

1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta;

 • Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2021, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 • 5. Foaie matricolă / supliment la diplomă;
  6. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
  7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.).
  Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
  8. Scrisoare de motivație

  Important!

  Rezultatele procesului de admitere la Programele de studii de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, nivel I și nivel II, organizate în regim postuniversitar se vor afișa în data de 15 septembrie 2021.  Candidatul declarat ADMIS va plăti taxa de înscriere 150 lei + taxa de înmatriculare 150 lei + 30% din taxa de şcolarizare (435 ron)

  Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.

  Tabel cu candidații confirmati la Programul de formare psihopedagogică Nivelul 1 Postuniversitar Sesiunea septembrie 2021  
  Tabel cu candidații admiși la Programul de formare psihopedagogică Nivelul 1 Postuniversitar Sesiunea septembrie 2021  
  Taxe D.P.P.D.

  Afis-admitere           Fluturas          Facebook (QR code)