Programul de formare psihopedagogică
Nivelul I (postuniversitar)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D;
• Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL I 2020-2021

NIVELUL I- PU

Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unei scrisori de motivație, ce vizează indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice.

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:
1. Să completeze dosarul de înscriere online.
2. Să încarce dosarul complet, în perioada 13-24.07.2020 și în perioada 22.09.2020 ora 8:00 - 25.09.2020 ora 12:00, accesând butonul Încarcă Dosar, de pe această pagină !
3. După evaluarea scrisorii de motivație de către membrii comisiei de admitere, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de înscriere și de confirmare la caseria U.V.T. sau prin bancă (click aici pentru detalii).

Dosarul pentru înscriere conține următoarele acte:
• Fisa de înscriere D.P.P.D. (descarcă aici)
• Copie certificat naștere;
• Copie C. I.;
• Copie certificat de căsătorie;
• Copie a diplomei de bacalaureat;
• Copie diplomă de licenţă/adeverinţă licență (numai pentru absolvenții din 2020);
• Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
• Adeverință medicală - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică;
• Contractul de studii Nivel I monospecializare, (descarcă aici).
• Contractul de studii Nivel I, dubla specializare (litere), (descarcă aici).

DE REȚINUT: NU PUTEȚI ÎNCĂRCA PARȚIAL PIESELE DIN DOSARUL DE ÎNSCRIERE. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ÎNCĂRCAREA DOSARULUI, VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ AVEȚI TOATE DOCUMENTELE COMPLETATE / scanate si salvate pe calculator.

Încarcă dosar

Important!

Candidatul declarat ADMIS va plăti taxa de înscriere 150 lei + taxa de înmatriculare 150 lei + 30% din taxa de şcolarizare la casieria UVT (Taxe D.P.P.D.) sau prin bancă(descarcă aici).

Taxe D.P.P.D.

Afis-admitere           Fluturas          Facebook (QR code)