Admitere la Programul de formare psihopedagogică,
Nivelul I (în paralel cu LICENŢA)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:

  • Pregatirea psihopedagogică, didactică și practică - se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
  • Pregatirea de specialitate - se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din UVT.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL I 2020-2021

I. Studenţii admişi în anul I (2020-2021) de la toate facultăţile Universităţii de Vest din Timişoara care doresc să devină profesori trebuie să urmeze Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (iniţial), şi să se înscrie la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.).
II. Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unei scrisori de motivație.

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere online (link).
2. Să încarce dosarul complet, în perioada 22.09.2020 ora 8:00 - 25.09.2020 ora 12:00, pe site-ul de admitere online și să achite taxa de înscriere (150 RON).

Candidații se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, după ce au fost confirmați la facultățile de profil din UVTDosarul pentru înscriere trebuie să conțină următoarele acte:
• Copie certificat naștere;
• Copie C. I.;
• Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
• Certificatul medical - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică;
• Scrisoarea de motivație;
Cererea de recontractare pentru a putea fi descarcata de candidat și completat pentru a fi încărcată la dosarul de admitere (numai pentru studenții care sunt deja în anul 2 și doresc înscrierea la DPPD).

Important!

După evaluarea dosarului și scrisorii de motivație de către membrii comisiei, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de confirmare (150 RON) pe admitere online. (click aici pentru detalii).
Candidaţii admişi la buget, la programelor de licență din U.V.T., vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la D.P.P.D.
Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor de licență din U.V.T., vor parcurge programul de formare psihopedagogică – Nivel I în regim cu taxă.
În momentul înmatriculării, candidații admişi în regim cu taxă, plătesc 30% din valoarea taxei de studiu.

Taxe D.P.P.D.

Afis-admitere           Fluturas     Facebook (QR code)