Admitere la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I (în paralel cu LICENŢA)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:

  • Pregatirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
  • Pregatirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din UVT.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL I 2021-2022

I. Studenţii admişi în anul I (2021-2022) de la toate facultăţile Universităţii de Vest din Timişoara care doresc să devină profesori trebuie să urmeze Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (iniţial), şi să se înscrie la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.).
II. Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unei scrisori de motivație.

 Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere online (link).
2. Să încarce dosarul complet, în perioada 06.09.2021 ora 8:00 – 19.09.2021 ora 24:00, pe site-ul de admitere online și să achite taxa de înscriere (150 RON).

Candidații se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, numai după ce au fost confirmați la facultățile de profil din UVT

Documentele depuse în dosarul de admitere pentru studiile universitare de licență rămân valabile, adăugându-se în plus pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică Nivel I doar scrisoarea de motivație pe baza căreia are loc admiterea.
• Cererea de recontractare pentru a putea fi descarcată de candidat și completată pentru a fi încărcată la dosarul de admitere (numai pentru studenții care sunt deja în anul 2 și doresc înscrierea la DPPD).

Important!

După evaluarea dosarului și scrisorii de motivație de către membrii comisiei, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de confirmare (150 RON) pe admitere online. (click aici pentru detalii).
Candidaţii admişi la buget, la programelor de licență din U.V.T., vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la D.P.P.D.
Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor de licență din U.V.T., vor parcurge programul de formare psihopedagogică – Nivel I în regim cu taxă.
În momentul înmatriculării, candidații admişi în regim cu taxă, plătesc 30% din valoarea taxei de studiu.

Tabel cu candidații confirmati la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel I (în paralel cu studiile universitare de licență) – septembrie 2021

Lista candidaților admiși în etapa 2, sesiunea 1. Admitere Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel I (în paralel cu studiile universitare de licență) – 2021, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Taxe D.P.P.D.

Afis-admitere           Fluturas     Facebook (QR code)