Admitere Programul de formare psihopedagogică
Nivelul I (LICENTA-iniţial)

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII - dppd NIVELUL I LICENTA 2017-2018


I. Studenţii admişi în anul I (2017-2018) de la toate facultăţile Universităţii de Vest din Timişoara care doresc să devină profesori trebuie să urmeze Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (iniţial), şi să se înscrie la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.).
II. Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează prin depunerea dosarului la secretariatul DPPD sau (on-line) şi pe baza unui interviu ce vizează indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice, ce se sustine personal la sala 143 si 041.

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze fişa de înscriere on-line - click aici pentru completare formular ON-LINE;
2. Să se prezinte la interviu între 10.07.2017 - 28-07.2017; 04.09.2017 - 17.09.2017, în sălile 041 sau 143, în intervalul orar LUNI – VINERI: 11:00-14:00, cu dosarul complet;
3. După interviu, daca rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de înscriere / confirmare .

ADMITERE CICLU LICENȚĂ 2017-2018

 • Calendar admitere

  Inscriere ON-LINE: 10.07.2017 - 28-07.2017.
  Interviu in perioada:04.09.2017 - 17.09.2017.
  Locatie interviu: în sălile 041 sau 143
  Interval orar: 11:00-14:00

 • Acte necesare pentru dosarul de inscriere

  Copie xerox – Certificat de naştere
  Copie xerox C.I. (carte de identitate)
  Fisa de inscriere listata(descarca de aici) , sau, primita pe mailul dumneavoastra, in urma inregistrarii on-line.
  Observatie:daca nu va puteti inscrie on-line, puteti obtine fisa de inscriere la secretariatul Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic;

 • Taxe admitere

  Taxa de inscriere: 100,00 Lei
  Taxa de inmatriculare: 150,00 Lei
  Taxele de admitere se plătesc la banca sau la casieria U.V.T. după susţinerea interviului, indiferent dacă studentul a fost admis la facultate pe loc bugetat sau pe loc cu taxă

 • Taxe de scolarizare

  a) Dacă studentul s-a înscris la facultate în anul I în regim bugetat – 0,00 Lei;
  b) Dacă studentul s-a înscris la facultate anul I în regim cu taxă – 350,00 Lei/an (pentru fiecare an de studiu în care studentul este cu taxă la facultate);
  c) Dacă studentul s-a înscris la a doua facultate – 500,00 Lei/an ;
  d) Dacă absolventul se înscrie în regim postuniversitar Nivel I sau Nivel II – 1.000,00 Lei.

  Cuantumul taxei de studiu este stabilit anual de către Senatul Universităţii

Informatii de interes general:
a) Conform legislaţiei în vigoare: Niciun absolvent de învăţământ superior nu poate fi cadru didactic (în învăţământul preuniversitar sau universitar) fără absolvirea cursurilor Programului de studii psihopedagogice şi obţinerea Certificatului de absolvire a D.P.P.D., Nivel I, respectiv Nivel II.
b) Persoanele care nu optează pentru Programul de studii psihopedagogice prin D.P.P.D. în timpul studiilor de licenţă, îl pot urma în regim postuniversitar, după obţinerea licenţei, dar numai cu taxă, conform O.M.E.C.T.S. 5745 /13.09.2012.
c) Planul de învăţământ după care se desfăşoară Programul de studii psihopedagogice este aprobat de M.E.C.T.S.