Admitere la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I (în paralel cu LICENŢA)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
 • Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
 • Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din UVT.
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ – NIVEL I 2023-2024 Nivelul I – în paralel cu studiile de licență Se adresează studenților admişi în în anul I (2023-2024) de la toate facultăţile Universităţii de Vest din Timişoara care doresc să devină profesori  Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unei scrisori de motivație (descarcă sablon). Calendarul admiterii
 • Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 04.10.2023, ora 22;
 • Depunerea contestațiilor: 04.10.2023 ora 22 – 05.10.2023 ora 23:59 pe adresa de email admitere.dppd@e-uvt.ro;
 • Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 07.10.2023, ora 12:00;
 • Confirmarea locului de către candidat: 07.10.2023, ora 12:00 – 10.10.2023, ora 23:59;
 • Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 11.10.2023, pe site-ul D.P.P.D. https://dppd.uvt.ro/admitere-licenta/.
 Candidaţii trebuie să  îndeplinească următoarele condiții:
 • Să fie confirmați ca studenți la una dintre facultățile din UVT (sau absolvenți ai anului 1)
 • Să fi obținut cel puțin media 7 (șapte) la examenul de bacalaureat.
Candidații trebuie să parcurgă următorii paşi:
 1. Să completeze dosarul de înscriere online pe platforma UVT dedicată admiterii (https://admitereonline.uvt.ro/) si se achită taxa de înscriere  D.P.P.D. de 200 ron, în perioada înscrierilor.
 • Candidatul se poate înscrie NUMAI la specializarea și pe tipul de loc (buget sau la taxă) la care a fost admis și la facultate
 • Documentele depuse în dosarul de admitere pentru studiile universitare de licență rămân valabile, adăugându-se în plus pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică Nivel I 
  • scrisoarea de motivație (realizată după următorul șablon) pe baza căreia are loc admiterea și 
  • diploma de bacalaureat/adeverința pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat.
     2. Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu achitarea taxei de înscriere sau cu validarea scutirii de taxă de înscriere de către comisia de admitere de la nivelul facultății, în baza documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere.      3. După evaluarea scrisorii de motivație de către membrii comisiei de admitere, și certificarea actelor depuse la dosar, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de confirmare 150 ron + 30% din taxa de școlarizare.      4. Pentru studenții din UVT, care au absolvit anul 1 și se înscriu la DPPD, la dosar se adaugă o cerere de recontractare a disciplinelor din anul 1.      5. Rezultatele procesului de admitere se fac publice prin afișare pe pagina web a Departamentului pentru Pregătirea Personalulu Didactic/platforma de admitere online, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal. Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT.  Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro. Important!
 • Candidaţii admişi la buget, din U.V.T., vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la D.P.P.D.
 • Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor de licență din U.V.T., vor parcurge Programului de formare psihopedagogică –Nivel I în regim cu taxă.

Lista candidaților confirmati Admitere – Nivel I (în paralel cu studiile universitare de licență) – 2023

Lista candidaților admiși în etapa 1, sesiunea 1. Admitere – Nivel I (în paralel cu studiile universitare de licență) – 2023 contestatii

Lista candidaților admiși în etapa 1, sesiunea 1. Admitere – Nivel I (în paralel cu studiile universitare de licență) – 2023

Taxe D.P.P.D.