Masterat didactic -accesează pagina-

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este un departament cu profil psihopedagogic din cadrul Universității de Vest din Timișoara care furnizează și gestionează programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru studenţii şi absolvenţii învățământului superior și pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și superior. Programele de formare psihopedagogică ofertate de D.P.P.D. sunt organizate exclusiv prin forma învățământ cu frecvență.

Evenimente

12 noiembrie 2021

Avem deosebita plăcere să vă invităm la Conferința Educația Azi în Timișoara Culturii Europene. Evenimentul este organizat la inițiativa Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea de Vest din Timișoara în data de 12 noiembrie 2021. Vă așteptăm cu drag să fim împreună în data de 12 noiembrie!.


2020 - 2021

Masterat didactic


Universitatea de Vest din Timisoara
20 Martie
2020

Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în UVT


30 Iunie 2021
Ora 11:00

ELSE - Eco/logical Learning and Simulation Environments in Higher Education


meet.google.com/knq-stpb-hmx

05-12 noiembrie 2020

Cultura și educația azi în Timișoara muzicală academică


Informații suplimentare și înscriere link: carieradidactica.dppd.uvt.ro

25.04.2021- 25.05.2021

Stimați candidați la examenul pentru obținerea Gradului didactic II, vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 25.04.2021- 25.05.2021 aveți posibilitatea de a vă inscrie la cursurile de formare pentru gradul didactic II, ofertate de către DPPD UVT. In aest sens, vă rugăm să completați formularul de înscriere de mai jos. Menționam faptul că pregătirea se va derula în perioada 19-23 iulie 2021, doar în măsura în care se vor constitui grupele de cursanți.