Bine ai venit la Departamentul
pentru Pregatirea Personalului Didactic
Despre DPPD

Admitere
licență

Admitere masterat

Masterat didactic

Admitere PU Nivel I

Admitere PU Nivel II

Câteva cuvinte despre noi...

Despre DPPD

DPPD este o structură academică de profesionalizare în cariera didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniu. În cadrul DPPD, se realizează pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă și/sau master, care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a profesorilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal și universitar.

Misiunea DPPD vizează profesionalizarea în cariera didactică, formarea iniţială, formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi superior prin organizarea programelor de formare psihopedagogică potrivit legii și derularea de cercetării educaționale specifice.


Evenimente