Bine ai venit la Departamentul
pentru pregatirea personalului didactic
Despre DPPD

Admitere
licență

Admitere masterat

Masterat didactic

Admitere PU Nivel I

Admitere PU Nivel II

Câteva cuvinte despre noi...

Despre DPPD

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este un departament cu profil psihopedagogic din cadrul Universității de Vest din Timișoara care furnizează și gestionează programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru studenţii şi absolvenţii învățământului superior și pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și superior. Programele de formare psihopedagogică ofertate de D.P.P.D. sunt organizate exclusiv prin forma învățământ cu frecvență.


Evenimente