Masterat didactic -accesează pagina-

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este un departament cu profil psihopedagogic din cadrul Universității de Vest din Timișoara care furnizează și gestionează programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru studenţii şi absolvenţii învățământului superior și pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și superior. Programele de formare psihopedagogică ofertate de D.P.P.D. sunt organizate exclusiv prin forma învățământ cu frecvență.

Evenimente

2020 - 2021

Masterat didactic


Universitatea de Vest din Timisoara
20 Martie
2020

Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în UVT


26 Martie 2021
Ora 11:00

ELSE - Eco/logical Learning and Simulation Environments in Higher Education


meet.google.com/hby-ytqm-whs

05-12 noiembrie 2020

Cultura și educația azi în Timișoara muzicală academică


Informații suplimentare și înscriere link: carieradidactica.dppd.uvt.ro