Taxe DPPD

 • Taxă de înscriere – (licență, continuare studii, masterat, doctorat, ID, postuniversitare, Grade didactice-Colocviu Gradul I, Gradul II)-200 lei;
 • Taxă de înmatriculare – 150 lei;
 • Taxă de înregistrare și susținere a lucrării de Gradul I – 200 lei;
 • Taxă de reînmatriculare- prelungire studii – 300 lei;
 • Taxă de examinare / reexaminare (sesiunea C: disciplinele nepromovate din anii anteriori nerecontractate; sesiuni extraordinare; examene de diferență) – 100 lei/prezentare examen;
 • Taxă de recontractare disciplină –Taxă de studiu/60xNr. Credite aferent disciplinei respective
 • Taxă de însciere la examenul de finalizare a studiilor de licență și masterat (examen de absolvire D.P.P.D.)
 • pentru absolventi externi UVT– 1000 lei;
 • absolvenți UVT care nu au susținut licența/disertația/examenul de absolvire în sesiunea promoției – 300 lei
 • Taxă echivalare doctorat cu Gradul I- 400 lei;
 • Taxă de echivalare conf. OMECTS 5553/2011 cu modificările și completările ulterioare – 200 lei;
 • Taxă de arhivare acte de studii mai vechi de 5 ani – 100 lei;
 • Taxă de eliberare acte de studii în regim de urgență -150 lei;
 • Taxă de eliberare a duplicatelor actelor de studii- 150 lei; • Taxă de studiu -Nivel I –studenți cu taxă UVT –An I (Ciclul I-Licență) – 500 lei;
 • Taxă de studiu -Nivel I –studenți cu taxă UVT –An II (Ciclul I-Licență) – 500 lei;
 • Taxă de studiu -Nivel I –studenți cu taxă UVT –An III (Ciclul I-Licență) – 500 lei; • Taxă de studiu -Nivelul II –studenți cu taxă UVT –An I (Ciclul II –Master) – 650 lei;
 • Taxă de studiu -Nivelul II –studenți cu taxă UVT –An II (Ciclul II –Master) – 650 lei; • Taxă de studiu -Modul psihopedagogic – Nivel I –Postuniversitar – An I- 1450 lei;
 • Taxă de studiu -Modul psihopedagogic – Nivel II–Postuniversitar – An I- 1450 lei;

 

Taxă de procesare a contractului de studii (în situația reluării contractului de studii suspendat pentru neplata taxei de școlarizare) – 25 lei/săptămână sau fracțiune de săptămână din perioada de la data suspendării până la data achitării taxei de școlarizare restantă)