Program postuniversitar de studii psihopedagogiceProgramul de formare psihopedagogică Nivel I postuniversitar
• Absolvenții studiilor de licență care doresc să urmeze cariera didactică și nu au optat pentru Programul de formare psihopedagogică inițială în timpul studiilor de licență, se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică Nivel I postuniversitar, ofertat de D.P.P.D.
• Conform legislației în vigoare studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesia didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani sau programele de formare psihopedagogică de Nivel I, respectiv Nivel II.
• Programul de formare psihopedagogică Nivel I este stabilit la nivel de țară, fiind realizat în conformitate cu O.M. 5745/2012.
• Programul de formare psihopedagogică Nivel I poate fi urmat pe parcursul studiilor de licență sau în regim postuniversitar.
• Înscrierea la cursurile Programului de formare psihopedagogică Nivel I, postuniversitar constă în completarea Fișei de înscriere, întocmirea dosarului de înscriere și transmiterea acestuia către secretariat.
• Admiterea la cursurile Programului de formare psihopedagogică Nivel I postuniversitar se realizează pe baza unui Interviu ce vizează indentificarea setului de competențe necesare profesiei didactice: competențe de comunicare, competențe digitale, competențe de relaționare.
• Programul de formare psihopedagogică Nivel I postuniversitar poate fi urmat numai în regim cu taxă, conform O.M. 5745/2012.