Prezentare DPPD

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

DPPD este o structură academică de profesionalizare în cariera didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniu. În cadrul DPPD, se realizează pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă și/sau master, care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a profesorilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal și universitar.