Masterat didactic

    • În conformitate cu Ordinul nr. 4524 din 12 iunie 2020, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în colaborare cu Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, cu Facultatea de Educație Fizică și Sport și cu Facultatea de Fizică organizează, în anul universitar 2020-2021, programul de studii universitare de masterat didactic pentru domeniile: Educație fizică și sport, Fizică, Biologie, Chimie și Geografie.

    • Programul este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, exclusiv pe locuri finanţate de la bugetul de stat, şi se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care doresc să se orienteze către cariera didactică și/sau cadrelor didactice care doresc să se perfecționeze prin urmarea unui program masteral.

    • Absolvenţii cu diplomă de licenţă se pot înscrie la programele de studii universitare de masterat didactic din acelaşi domeniu de studii, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licenţă.

    • În anul 2020, întregul proces de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară exclusiv online. Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere (link), unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.Sesiunea A-I de iarna 2020 - 2021 master didactic
Sesiunea B-I de iarna 2020 - 2021 master didactic
Orar masterat didactic semestrul I - accesează fișierul
Orar masterat didactic semestrul al II-lea - accesează fișierul

Admitere


METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE MASTERAT DIDACTIC 2020-2021

Program de studii universitare de masterat Locuri finanțate de la bugetul de stat Locuri cu taxă Planurile de învățământ
Masterat didactic în Chimie
7 0 PÎMD CHIMIE
Contact: Lector universitar dr. Laura Pitulice
E-mail: laura.pitulice@e-uvt.ro
Masterat didactic în Geografie 7 0 PÎMD GEOGRAFIE
Contact: Lector universitar dr. Ramona Ivan
E-mail: ramona.ivan@e-uvt.ro
Masterat didactic în Biologie 7 0 PÎMD BIOLOGIE
Contact: Conferențiar universitar dr. Nicoleta Ianovici
E-mail: nicoleta.ianovici@e-uvt.ro
Masterat didactic în Fizică 7 0 PÎMD FIZICA
Contact: Lector universitar dr. Nicoleta Ștefu
E-mail: nicoleta.stefu@e-uvt.ro
Masterat didactic în Educație fizică și sport 22 0 PÎMD FEFS
Contact: Conferențiar universitar dr. Adrian Nagel
E-mail: adrian.nagel@e-uvt.ro

Alte facilități
• 50 de burse de studiu în valoare de 2379 Ron/lună timp de 21 de luni;
• Laptop personal pe durata studiilor universitare de masterat;
• Acces la un laborator modern pentru învățare în mediul virtual;
• Stagii de formare la universități europene cu tradiție în pregătirea cadrelor didactice.


Acte necesare la înscriere
• cartea de identitate sau buletinul de identitate;
• certificat de naștere;
• certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
• diploma de licență /adeverință (pentru absolvenții din promoția 2020);
• adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data încărcării acesteia pe platforma de, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
• actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere;
• două fotografii color mate cu dimensiune ¾ cm;
• scrisoare de motivare elaborat de candidat;Plata a taxelor
Procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara presupune achitarea a două tipuri de taxe, necesare pentru acoperirea costurilor organizării acestui proces:

taxa de înscriere (150 de lei) – prin plata acestei taxe se finalizează înscrierea la procesul de admitere și candidatul intră în procesul de clasificare pentru admiterea la studii universitare;
taxa de înmatriculare (150 de lei) – prin această taxă se confirmă locul de student obținut în urma procesului de admitere.

Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu achitarea taxei de înscriere sau cu validarea scutirii de taxă de înscriere de către comisia de admitere de la nivelul facultății, în baza documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere.

Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.