Fise discipline

Fisa-disciplinei-Bazele-chimiei-anorganice-si-organice
Fisa-disciplinei-Elemente-de-geografie-fizica.
Fisa-disciplinei-Biologie-structuri-si-functii-1
Fisa-disciplinei-Cercetare-educatională-II-1.
Fisa-disciplinei-Comunicare-eficienta-si-managementul-emotiilor-1.
Fisa-disciplinei-Cresterea-si-dezvoltarea-postnatala-1.
Fisa-disciplinei-Curriculum-si-dezvoltare-curriculara-1.
Fisa-disciplinei-Educatie-incluziva-1.
Fisa-disciplinei-Etica-si-integritate-academica-1.
Fisa-disciplinei-Evaluare-si-testare-in-educatie-1.
Fisa-disciplinei-Fizica-generala-1.
Fisa-disciplinei-Fizica-si-viata-1.
Fisa-disciplinei-Istoria-universului-1.
Fisa-disciplinei-Medii-virtuale-1.
Fisa-disciplinei-Metodica-predării-atletismului-în-învățământul-liceal-și-universitar-1.
Fisa-disciplinei-Metodica-predarii-gimnasticii-in-scoala-in-invatamantul-liceal-si-universitar-1.
Fisa-disciplinei-Molecule-care-au-schimbat-lumea-1.
Fisa-disciplinei-Notiuni-de-imunologie-1.
Fisa-disciplinei-Pedagogie.-TeoriI-si-practici-1.
Fisa-disciplinei-Populația-și-resursele-natural-sistemul-economic-și-dezvoltarea-lumii-contemporane-1.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogica-Fizica-5.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogica-Fizica-5.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogică-1
Fisa-disciplinei-Probleme-actuale-de-mediu-2.
Fisa-disciplinei-Probleme-actuale-de-mediu-2.
Fisa-disciplinei-Psihologia-educației-1.
Fisa-disciplinei-Software-educational-1.
Fisa-disciplinei-Teoria-sportului-și-competiției-1.
Fisa-disciplinei-Amenajarea-si-intretinerea-bazelor-sportive
Fisa- disciplinei Biologie-vegetala-si-animala-1
Fisa- disciplinei Cartografie-digitala
Fisa- disciplinei Cercetare-educatională-I
Fisa-disciplinei-Activitati-motrice-de-timp-liber
Fisa-disciplinei-Designul-instruirii-și-teoriile-învățării
Fisa-disciplinei-Didactica-domeniului-Biologie
Fisa-disciplinei-Didactica-domeniului-Chimie
Fisa-disciplinei-Didactica-domeniului-Educatie-fizica.
Fisa-disciplinei-Didactica-domeniului-Geografie.
Fisa-disciplinei-Elemente-de-geografie-sociala-si-culturala
Fisa-disciplinei-Fizica-generala-II.
Fisa-disciplinei-Fizica-pe-intelesul-tuturor-1
Fisa-disciplinei-Functiuni-organice-compuse-si-mixte
Fisa-disciplinei-Istoria-fizicii.
Fisa-disciplinei-Managementul-clasei-de-elevi.
Fisa-disciplinei-Metalele-nemetalele-si-viata.
/Fisa-disciplinei-Metodica-predării-baschetului-în-şcoală-în-învăţământul-liceal-şi-universitar.
Fisa-disciplinei-Metodica-predării-fotbalului-în-școală.
Fisa-disciplinei-Metodica-predării-handbalului-în-școală-în-invățamântul-liceeal-și-universitar.
Fisa-disciplinei-Metodica-predării-voleiului-în-şcoală-în-învăţământul-liceal-şi-universitar.
Fisa-disciplinei-Notiuni-de-bacteriologie-si-virusologie.
Fisa-disciplinei-Notiuni-de-genetica-dezvoltarii.
Fisa-disciplinei-Planeta-Pamant-un-sistem-fizic-complex.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogica-Biologie-I.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogica-Biologie-II.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogica-Chimie-I.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogica-Chimie-II.
Fisa-disciplinei-Practică-pedagogică-Educatie-fizica-II.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogica-Educatie-fizica-1.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogică-Fizică-I.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogică-Fizică-II.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogica-Geografie-I.
Fisa-disciplinei-Practica-pedagogica-Geografie-II.
Fisa-disciplinei-Probleme-actuale-de-geopolitică-aplicata.
Fisa-disciplinei-Romania-si-UE-elemente-de-geografie-fizica.
Fisa-disciplinei-Strategia-rezolvarii-problemelor-de-chimie.
Fisa-disciplinei-Didactica-specialitati-Biologie.
Fisa-disciplinei-Didactica-specialitatii-Chimie-1.
Fisa-disciplinei-Didactica-specialitatii-Educatie-fizica-1.
Fisa-disciplinei-Didactica-specialitatii-Fizica-2.
Fisa-disciplinei-Didactica-specialitatii-Geografie.
Fisa-disciplinei--Istoria-chimiei.
Fisa-disciplinei-Anatomie-și-fiziologie-genetică-și-ecologie-umană .