Echivalari

ELIBERAREA
ATESTATELOR DE ECHIVALARE
SERIA 2014, 2015

SPECIALIZARILE: FIZICĂ, CHIMIE (Toate Judeţele)
PROFESORI P.I.P.P. (Judetele Alba,Arad,Caraş-Severin,Hunedoara,Mehedinţi, Timiş)

ÎN URMĂTOARELE CONDIŢII:
ATESTATELE DE ECHIVALARE se pot ridica personal sau prin intermediul unui împuternicit (cu procură notarială și cerere).

Documentele necesare eliberării atestatului de către titular sunt:
– BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării atestatului;
– copie după certificatul de naștere;
– dovada plății taxei de 200 lei (chitanța).

Informațiile privind ridicarea atestatului printr-un imputernicit le gasiți aici:

https://actestudii.uvt.ro/

TAXĂ ELIBERARE ATESTAT = 200 LEI (1 bucată). Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro
PROGRAMUL DE RIDICARE DE LA BIROUL ACTE STUDII ESTE: LUNI-VINERI orele 10-13 (Adresa : Universitatea de Vest din Timişoara, Bulevardul Vasile Pârvan nr.4, etajul 1 camera 153 C)