ContactSecretariat: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, camera 226 (et. II), tel. 0256/592151, fax.0256/592360

Orar cu publicul: LUNI-JOI între orele 11:00-14:00

Olga Victorița Vieru - secretar

Responsabil :
- Gradul didactic I
- Gradul didactic II
- Diplome Gradul I, Gradul II
- Echivalari OMECTS 5553/2011 (cu modificările și completările ulterioare)
- Diplome echivalări OMECTS 5553
- Eliberări din arhivă (diplome de bacalaureat Colegii de Institutori, foi matricole Colegii de Institutori)
- Gestionar și administrator financiar
- Actualizări – Site D.P.P.D – Grade didactice
• Cabinet: 226
• Tel: 0256.592.151
• e-mail:victorita.vieru@e-uvt.ro

Alina-Lavinia Ciuclea - secretar

- Nivel I-Licență (Anii I-III)
- Practică pedagogică
- Registre matricole
- Eliberări din arhivă (de la 2010 în jos -certificate de absolvire D.P.P.D., grade didactice)
 • 2 fotografii color, format 3 x 4 cm, realizate recent, identice, pe hârtie fotografică;
 • BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie xerox diplomă licență/master sau adeverință de absolvire.
 • se eliberează la biroul DPPD, etaj 2, camera 226, tel. 0256-592.151, e-mail: alina.ciuclea@e-uvt.ro, victorita.vieru@e-uvt.ro
 • NU SE ELIBEREAZĂ PE LOC, eliberarea acestora se face pe baza unei cereri (descarcă formularul AS4) care se poate trimite pe email la adresa acte-studii@e-uvt.ro si pe fax la numărul 0256-592.310. Termenul de eliberare este de 5 ZILE LUCRĂTOARE de la depunerea cererii, TAXA DE ELIBERARE ESTE DE 100 LEI
 • la ghișeul acte de studii (camera 153B), sau biroul DPPD (camera 226) – se introduce taxa în valoare de 100 de lei și apoi se achită la Casieria UVT la parter;
 • la BANCA TRANSILVANIA în contul IBAN:
 • RO61 BTRL 0360 1601 0070 3936- COD FACULTATE 11 DPPD (orice filială a Băncii Transilvania).
  - Cerere către Rector pentru eliberarea diplomei cu procură notarială (descarcă formularul AS1);
 • Procura autentificată la notariat în original care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica de la UVT CERTIFICATUL DPPD (în cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată -cu apostila de la Haga, conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă).
 • În cazul în care procura notarială este întocmită la Ambasada sau Consulatul României, nu necesită Apostilă de la Haga.
 • Împuternicirea se face numai pe baza BI/CI sau pașaport, cererea împreună cu procura notarială se trimit spre verificare si aprobare scanate la adresa de e-mail: acte-studii@e-uvt.ro ,pe fax la numărul 0256-592.310 sau prin poştă la adresa: Timişoara, B-dul Vasile Pârvan nr. 4.
 • În cazul absolventelor căsătorite, în procura notarială trebuie să se specifice și numele avut ÎNAINTE de căsătorie (cel din certificatul de naștere).

 • - După aprobarea cererii (maxim 3 zile) imputernicitul se va prezenta la biroul Acte de Studii pentru ridicarea certificatului cu următoarele:
 • BI/CI sau pașaportul împuternicitului în original, valabile în ziua eliberării actului;
 • Procură notarială în original;
 • 2 fotografii ale titularului, color, format 3 x 4 cm, realizate recent, identice, pe hârtie fotografică;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie xerox diplomă licență/master sau adeverință de absolvire.
 • - Actualizări – Site D.P.P.D. - studenți licență
  • Cabinet: 226
  • Tel: 0256.592.151
  • e-mail:alina.ciuclea@e-uvt.ro

  Mihaela Răducea - secretar

  - Nivel I - Postuniversitar
  - Nivel II - Postuniversitar
  - Nivel II – Master (Anii I-II)
  - Plata cu ora
  - Registre matricole
  • Cabinet: 041
  • Tel: 0256.592.223
  • e-mail:mihaela.raducea@e-uvt.ro