Conducere DPPD

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) este o structură didactică şi de cercetare ştiintifică a Universităţii de Vest din Timişoara

în cadrul căreia se asigură pregătirea specifică a studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi superior.

CONDUCEREA DPPD:

DIRECTOR

 • Conf. univ. dr. Marian ILIE

CONSILIUL DPPD

 • Conf.univ.dr. Adela – Claudia CÎNDEA
  Responsabil:
  • Gradul didactic II
  • Programe formare
 • Conf.univ.dr. Darius BOROVIC
  Responsabil:
  • Formare iniţială
 • Lect.univ.dr. Ioana BANADUC
  Responsabil:
  • Gradul didactic I
 • Lect.univ.dr. Magdalena PETRESCU
  Responsabil:
  • Asigurarea calităţii
  • Echivalări conform OMECTS 5553/2011
 • Lect.univ.dr. Crăciun Dana- Carleta
  Responsabil:
  • Admitere
  • Promovare imagine

 

COORDONATOR PRACTICĂ

 • Lect.univ.dr. Anca Frant
  Responsabil:
  • Practică pedagogică