Informații studenți - Avizier

BENEFICIARI:

Studenții de la toate facultățile Universității de Vest din Timișoara

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE

Programul de formare psihopedagogică este unic la nivel de ţară, fiind realizat în conformitate cu Ordinul ministrului nr. 5745 din 13.09.2012 cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea programului de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

  • Înscrierea la cursurile DPPD este opţională şi constă în completarea unei fişe de înscriere (preluarea fişei şi depunerea acesteia au loc la secretariatul DPPD, Bd. Pârvan, cam 226);
  • Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel 1 sau Nivel 2, organizate în regim postuniversitar, se realizează conform metodologiei din fişele de înscriere: Fişa înscriere Nivel 1 postuniversitar, Fişa de înscriere Nivel 2 postuniversitar.
  • Admiterea la cursurile DPPD Nivelul I se realizează pe baza unui interviu ce vizează identificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice;
  • Persoanele care nu opteaza pentru Programul de formare psihopedagogică prin DPPD în timpul studiilor de licenţă, îl pot urma în regim postuniversitar, după obţinerea licenţei, dar numai cu taxa, cf. O. M. nr. 5745 din 13.09.2012 cu modificările şi completările ulterioare.
  • Conform legislaţiei în vigoare: Niciun absolvent de învăţământ superior nu poate fi cadru didactic (în învăţământul preuniversitar sau universitar) fără absolvirea cursurilor Programului de formare psihopedagogică şi obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivel I, respectiv Nivel II.
  • Planul de învăţământ după care se desfăşoară Programul de formare psihopedagogică este aprobat de M.E.N., fiind costituit conform noilor reglementări ale Procesului Bologna.