Arhiva Admitere 2015-2016

ADMITERE D.P.P.D. 2015 – 2016 STUDENŢI ANUL I (CICLUL DE LICENŢĂ)
Studenţii admişi în anul I (2015-2016) de la toate facultăţile Universităţii de Vest din Timişoara care doresc să urmeze Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (iniţial) organizat de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) trebuie să parcurgă următoarele etape:
 1. Înscrierea la cursurile D.P.P.D. este opţională şi constă în completarea unei fişe de înscriere(preluarea fişei şi depunerea acesteia au loc la secretariatul D.P.P.D., cam. 226, LUNI – VINERI între orele 9:00 – 14:00);
 2. Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unui interviu ce vizează indentificarea setuluide aptitudini de bază necesare profesiei didactice.
  • Înscrierile au loc în intervalul 01–21 octombrie 2015, LUNI – VINERI, între orele 9:00 – 14:00, B-dul Vasile Pârvan, nr. 4, cam. 226, telefon 0256 592 151.
  • Conform legislaţiei în vigoare: Niciun absolvent de învăţământ superior nu poate fi cadru didactic (în învăţământul preuniversitar sau universitar) fără absolvirea cursurilor Programului de studii psihopedagogice şi obţinerea Certificatului de absolvire a D.P.P.D., Nivel I, respectiv Nivel II.
  • Persoanele care nu optează pentru Programul de studii psihopedagogice prin D.P.P.D. în timpul studiilor de licenţă, îl pot urma în regim postuniversitar, după obţinerea licenţei, dar numai cu taxă, conform O.M.E.C.T.S. 5745 /13.09.2012.
  • Planul de învăţământ după care se desfaşoară Programul de studii psihopedagogice este aprobat de M.E.C.T.S.
 3. Cuantumul taxei de studiu stabilit anual de către Senatul Universităţii este următorul:
  • TAXE ADMITERE la D.P.P.D.(se plătesc la casieria U.V.T. după susţinerea interviului,indiferent dacă studentul a fost admis la facultate pe loc bugetat sau pe loc cu taxă):
   • 100 RON – taxa de înscriere
   • 150 RON – taxa de înmatriculare
  • TAXE ŞCOLARIZARE la D.P.P.D.
   • Dacă studentul este la facultatea în regim bugetat – 0 ron;
   • Dacă studentul este la facultatea în regim cu taxă – 350 ron/an (pentru fiecare an de studiu în care studentul este cu taxă la facultate);
   • Studentul este în regim cu taxă – 500 ron/an – a doua facultate.
FISA INSCRIERE NIVELUL I (licenta)_STUDENTI anul I 2015-2016 (si acte necesare pentru inscriere)
Contractul disciplinelor MONO specializare ANUL I 2015-2016 NIVELUL I
Contractul disciplinelor DUBLA specializare ANUL I 2015-2016 NIVELUL I

Admitere 2015-2016 Postuniversitar Nivel I si Nivel II

Înscrierile se fac în intervalul 01-10 octombrie 2015, LUNI-VINERI, între orele 09:00-14:00 la secretariatul DPPD, et.II, cam. 226, tel. 0256592151


FISA INSCRIERE PU-NIVEL I(și acte necesare pentru înscriere)
FISA INSCRIERE PU-NIVEL II(și acte necesare pentru înscriere)

Contractul 2015-2016 NIVELUL II
Contractul 2015-2016 NIVELUL I MONO SPECIALIZARE
Contractul 2015-2016 NIVELUL I DUBLA SPECIALIZARE