Admitere

ADMITERE D.P.P.D. 2016 – 2017
I. Studenţii admişi în anul I (2016-2017) de la toate facultăţile Universităţii de Vest din Timişoara care doresc să devină profesori trebuie să urmeze Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (iniţial), şi să se înscrie la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.).
II. Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează prin depunerea dosarului on-line şi pe baza unui interviu ce vizează indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice.

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:
1. Să completeze fişa de înscriere şi să o transmită on-line ;
2. Să se prezinte la interviu între 18.07.2016-29.07.2016 şi 05.09.2016-18.09.2016, în sălile 041 sau 143, în intervalul orar 8,00-16,00, cu dosarul complet;
3. După interviu, daca rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de înscriere / confirmare / avans din taxa de şcolarizare prin bancă (vezi https://www.uvt.ro/ro/admitere/2016/licenta/Taxe-si-informatii-pentru-plata-prin-banca-licenta/) sau la casieria U.V.T. (se poate face plata si cu cardul).
III. Acte dosar – anul I_NIVELUL I (licenţă):

 Se completează formularul de înscriere on-line de la adresa www.dpp.uvt.ro/admitere/înscriere on-line (sau se primeşte de la secretariatul D.P.P.D.)
 Copie xerox – Certificat de naştere
 Copie xerox C.I. (carte de identitate)

Acte dosar – NIVELUL I (postuniversitar)
 Se completează formularul de înscriere on-line de la adresa www.dpp.uvt.ro/admitere/înscriere on-line ( sau se primeşte de la secretariatul D.P.P.D.)
 Acte necesare înscriere (pentru mai multe detalii dati click aici)
Acte dosar – NIVELUL II (postuniversitar)
 Se completează formularul de înscriere on-line de la adresa www.dpp.uvt.ro/admitere/înscriere on-line ( sau se primeşte de la secretariatul D.P.P.D.)
 Acte necesare înscriere (pentru mai multe detalii dati click aici)
IV. Perioada de înscriere :

 ON-LINE: 18.07.2016-29.07.2016 şi 05.09.2016-18.09.2016
 SECRETARIAT: 18.07.2016-29.07.2016 interval orar: 9-14 sala 226 U.V.T. 05.09.2016-18.09.2016 interval orar: 9-14 sala 226 U.V.T.
 Conform legislaţiei în vigoare: Niciun absolvent de învăţământ superior nu poate fi cadru didactic (în învăţământul preuniversitar sau universitar) fără absolvirea cursurilor Programului de studii psihopedagogice şi obţinerea Certificatului de absolvire a D.P.P.D., Nivel I, respectiv Nivel II.
 Persoanele care nu optează pentru Programul de studii psihopedagogice prin D.P.P.D. în timpul studiilor de licenţă, îl pot urma în regim postuniversitar, după obţinerea licenţei, dar numai cu taxă, conform O.M.E.C.T.S. 5745 /13.09.2012.
 Planul de învăţământ după care se desfăşoară Programul de studii psihopedagogice este aprobat de M.E.C.T.S.
V. Cuantumul taxei de studiu stabilit anual de către Senatul Universităţii este următorul:
TAXE ADMITERE la D.P.P.D. (se plătesc la banca sau la casieria U.V.T. după susţinerea interviului, indiferent dacă studentul a fost admis la facultate pe loc bugetat sau pe loc cu taxă):
 100 RON – taxa de înscriere
 150 RON – taxa de înmatriculare
TAXE ŞCOLARIZARE la D.P.P.D.:

a) Dacă studentul s-a înscris la facultate în anul I în regim bugetat – 0 ron;
b) Dacă studentul s-a înscris la facultate anul I în regim cu taxă – 350 ron/an (pentru fiecare an de studiu în care studentul este cu taxă la facultate);
c) Dacă studentul s-a înscris la a doua facultate – 500 ron/an ;
d) Dacă absolventul se înscrie în regim postuniversitar Nivel I sau Nivel II – 1000 ron.