Programul de formare psihopedagogică
Nivelul I (postuniversitar)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – care se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
• Pregătirea de specialitate – care se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL I 2019-2020

NIVELUL I- PU

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:
1. Să completeze dosarul de înscriere.
2. Să se prezinte cu dosarul complet la secretariatul D.P.P.D. cam 208,
• în perioada 15.07.2019-26.07.2019, zilnic LUNI - VINERI, între orele 09:00-13:00 , respectiv la cam 208
• în perioada 05.09.2019-13.09.2019, zilnic LUNI - VINERI, între orele 09:00-13:00
• în perioada 30.09.2019-11.10.2019, zilnic LUNI - VINERI, între orele 09:00-13:00
3. Să participle la INTERVIU.
4. După interviu, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de înscriere și confirmare la caseria U.V.T. sau prin bancă.

Dosarul pentru înscriere conține următoarele acte:
• Fisa de înscriere listată (descarcă aici)
• Original + Copie certificat naștere
• Original + Copie C. I.
• Original + Copie Certificat de căsătorie
• Original + Copie a diplomei de bacalaureat
• Original + Copie a diplomei de licenţă/adeverinţă licență (numai pentru absolvenții din 2018) ;
• Adeverință medicală - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică
• Contractul de studii Nivel I completat în dublu exemplar.

• Contractul de studii Nivel I, dubla specializare (litere) completat în dublu exemplar.

Copiile documentelor din dosar vor fi însoţite de documentele originale, în vederea realizării conformităţii cu originalul.

Observație: Fișa de înscriere și contractul de studii se pot obține și de la secretariatul D.P.P.D.


Candidații din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European şi din Confederația Elvețiană completează dosarul cu actele specifice prevăzute în Metodologia de admitere Nivel I.

Candidatul declarat ADMIS va plăti taxa de înscriere 150 lei + taxa de înmatriculare 150 lei + 30% din taxa de şcolarizare la casieria UVT (Taxe D.P.P.D.).

Taxe D.P.P.D.