Programul de formare psihopedagogică Nivelul II (în paralel cu Masterul)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică, ofertate de D.P.P.D., în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.
• Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL II 2021-2022

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere online (link).
2. Să încarce dosarul complet, în perioada 06.09.2021 ora 8:00 – 19.09.2021 ora 24:00, pe site-ul de admitere online și să achite taxa de înscriere (150 RON).

Candidații se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, după ce au fost confirmați (la nivel de masterat) la facultățile de profil din UVT

Documentele depuse în dosarul de admitere pentru studiile universitare de masterat rămân valabile, adăugându-se în plus pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică Nivel II doar o scrisoare de motivație și, pentru absolvenții care nu au absolvit Nivelul I la UVT, certificatul sau adeverința (în cazul absolvenților promoției din anul universitar precedent anului înscrierii) de absolvire a programului de formare psihopedagogică de Nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de Nivel I, în conformitate prevederile legale în vigoare.

Important!
După evaluarea dosarului de către membrii comisiei, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de confirmare (150 RON) pe admitere online.
Candidaţii admişi la buget, din U.V.T., vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la D.P.P.D.
Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor masterale din U.V.T., vor parcurge Programului de formare psihopedagogică –Nivel II în regim cu taxă.
În momentul înmatriculării, candidații admişi în regim cu taxă, plătesc 30% din valoarea taxei de studiu.

Tabel cu candidații confirmati la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel II (în paralel cu studiile universitare de masterat) – septembrie 2021

Lista candidaților admiși în etapa 2, sesiunea 1. Admitere Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel II (în paralel cu studiile universitare de masterat) – 2021, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Taxe DPPD

Afis-admitere-Niv.II        Fluturas        Facebook (QR code)