Programul de formare psihopedagogică
Nivelul II (în paralel cu Masterul)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică, ofertate de D.P.P.D., în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.
• Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL II 2020-2021

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere online (link).
2. Să încarce dosarul complet, în perioada 22.09.2020 ora 8:00 - 25.09.2020 ora 12:00, pe site-ul de admitere online și să achite taxa de înscriere (150 RON).

Candidații se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, după ce au fost confirmați (la nivel de masterat) la facultățile de profil din UVT

Dosarul pentru înscriere conține următoarele acte:

• Copie certificat naștere;
• Copie C. I.;
• Copie certificat de căsătorie;
• Copie certificat/adeverință absolvire D.P.P.D. - Nivel I;
• Copie diplomă de licenţă/adeverinţă licență (numai pentru absolvenții din 2020);
• Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
• Adeverință medicală - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică;

Important!
După evaluarea dosarului de către membrii comisiei, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de confirmare (150 RON) pe admitere online.
Candidaţii admişi la buget, din U.V.T., vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la D.P.P.D.
Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor masterale din U.V.T., vor parcurge Programului de formare psihopedagogică –Nivel II în regim cu taxă.
În momentul înmatriculării, candidații admişi în regim cu taxă, plătesc 30% din valoarea taxei de studiu.

Taxe DPPD

Afis-admitere-Niv.II        Fluturas        Facebook (QR code)