Programul de formare psihopedagogică Nivelul II (în paralel cu Masterul)

 1. Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
 • Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
 • Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master).
 

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ – NIVEL II 2023-2024

NIVELUL II- în paralel cu studiile de masterat

 

Se adresează absolvenților studiilor universitare de licență care au urmat în timpul facultății programul inițial de formare psihopedagogică- Nivel I și care au fost înmatriculați în anul 1, an universitar 2023-2024, la una dintre specializările de masterat din cadrul unei facultăți din U.V.T.

Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unei scrisori de motivație (descarcă sablon).

Calendarul admiterii

 • Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 21.09.2023;
  • Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 23.09.2023;
  • Confirmarea locului de către candidat: 24.09.2023–26.09.2023;

Candidaţii trebuie să  îndeplinească următoarele condiții:

 • Să fie confirmați ca studenți masteranzi la una dintre facultățile din UVT.
 • Se pot înscrie la Nivelul II, continuând specializarea  (existentă în U.V.T.) de la Nivelul I, indiferent de masteratul la care s-au înscris la U.V.T.


Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

 1. Să completeze dosarul de înscriere online pe platforma UVT dedicată admiterii (https://admitereonline.uvt.ro/) si se achită taxa de înscriere  D.P.P.D. de 200 ron, în perioada înscrierilor.
 • Candidații se pot inscrie NUMAI pe tipul de loc (buget sau la taxă) la care au fost admiși  la masteratul de la facultate
 • Documentele depuse în dosarul de admitere pentru studiile universitare de masterat rămân valabile, adăugându-se în plus pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică Nivel II o scrisoare de motivație ( descarcă sablon). realizată după următorul șablon) pe baza căreia are loc admiterea.
 • pentru absolvenții care nu au absolvit Nivelul I la UVT, se încarcă și certificatul sau adeverința (în cazul absolvenților promoției din anul universitar precedent anului înscrierii) de absolvire a programului de formare psihopedagogică de Nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de Nivel I, în conformitate prevederile legale în vigoare.

     2. Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu achitarea taxei de înscriere sau cu validarea scutirii de taxă de înscriere de către comisia de admitere de la nivelul facultății, în baza documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere.

     3. După evaluarea scrisorii de motivație de către membrii comisiei de admitere, și certificarea actelor depuse la dosar, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de confirmare 150 ron + 30% din taxa de școlarizare.

     4. Rezultatele procesului de admitere se fac publice prin afișare pe pagina web a Departamentului pentru Pregătirea Personalulu Didactic/platforma de admitere online, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. 

Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.

Important!

 • Candidaţii admişi la buget, din U.V.T., vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la D.P.P.D.
 • Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor masterale din U.V.T., vor parcurge Programului de formare psihopedagogică –Nivel II în regim cu taxă.