Programul de formare psihopedagogică
Nivelul II (în paralel cu Masterul)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – care se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
• Pregătirea de specialitate – care se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL II 2019-2020

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere.
2. Să depună dosarul complet la secretariatul departamentului, sala 601, 15 - 26 iulie, zilnic LUNI – VINERI, între orele 09:00-14:00 , cam 601
        Candidații se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică, Nivel II și participa la proba de admitere în aceeași zi, după ce au fost confirmați (la nivel de masterat) la facultățile de profil din UVT.
3. După procesarea dosarului, în cazul în care candidatul a fost declarat ADMIS, se va achita taxa de înscriere și confirmare la caseria U.V.T. sau prin bancă (click aici pentru detalii).

Dosarul pentru înscriere conține următoarele acte:

• Fisa de inscriere D.P.P.D. listata (descarca aici)
• Original + Copie certificat naștere
• Original + Copie C. I.
• Original + Copie certificat de căsătorie
• Original + Copie certificat/adeverință absolvire D.P.P.D. Nivel I
• Original + Copie a diplomei de licenţă/adeverinţă licență (numai pentru absolvenții din 2018);
• Adeverință medicală - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică
• Adeverință de student de la facultate la care a fost admis la programul de master, cu specificarea regimului de finanțare, respectiv finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.(UVT, an I)
• Contractul de studii Nivel II completat în dublu exemplar (descarca aici).
• 2 poze pe hârtie mată, dim. 3 /4 cm

Copiile documentelor din dosar vor fi însoţite de documentele originale, în vederea realizării conformităţii cu originalul.

Observație: Fișa de înscriere și contractul de studii se pot obține și de la secretariatul D.P.P.D.

Taxe DPPD


Important!
Candidaţii admişi la buget, în cadrul programelor masterale din cadrul facultăţilor U.V.T., vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la D.P.P.D.
Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor masterale din cadrul facultăţilor U.V.T., vor parcurge Programului de formare psihopedagogică –Nivel II în regim cu taxă.
În momentul înmatriculării sau în cel mult 7 zile calendaristice de la înmatriculare, candidații admişi în regim cu taxă, plătesc 20% din valoarea taxei de studiu.

Afis-admitere-Niv.II      Fluturas       Facebook (QR code)