Admitere Programul de formare psihopedagogică
Nivelul I (in paralel cu LICENTA)

Formarea initiala a cadrelor didactice vizeaza doua componente distincte:

  • Pregatirea psihopedagogica, didactica si practica - care se realizeaza in cadrul programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, ofertate de D.P.P.D.
  • Pregatirea de specialitate - care se realizeaza prin parcurgerea programelor de studii (licenta si master) ale facultatilor din UVT

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL I 2019-2020

I. Studenţii admişi în anul I (2019-2020) de la toate facultăţile Universităţii de Vest din Timişoara care doresc să devină profesori trebuie să urmeze Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (iniţial), şi să se înscrie la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.).
II. Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unui INTERVIU ce vizează indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice.

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere.
2. Să se prezinte cu dosarul complet la secretariatul D.P.P.D. cam 601,
• în perioada 22.07.2019-27.07.2019, între orele 09:00-13:00 , respectiv
• în perioada 05.09.2019-13.09.2019, zilnic LUNI - VINERI, între orele 09:00-13:00.
        Candidații se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I și participa la interviu, în aceeași zi, după
          ce au fost confirmați (nivel licență) la facultățile de profil din UVT.
3. Să participle la INTERVIU.
4. După interviu, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de înscriere și confirmare la caseria U.V.T.

Dosarul pentru înscriere conține următoarele acte:
• Fișa de înscriere D.P.P.D.– descarcă aici
• Copie certificat naștere
• Copie C. I.
• Certificatul medical - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică
• Contractul de studii Nivel I, completat în dublu exemplar (descarcă aici)
• Contractul de studii Nivel I, dubla specializare (litere), completat în dublu exemplar (descarcă aici)
Copiile documentelor din dosar vor fi însoţite de documentele originale, în vederea realizării conformităţii cu originalul. Observație: Fișa de înscriere și contractul de studii se pot obține și la secretariatul D.P.P.D.

Taxe D.P.P.D.
În momentul înmatriculării sau în cel mult 7 zile calendaristice de la înmatriculare, candidații admişi în regim cu taxă, plătesc 20% din valoarea taxei de studiu.

Afis-admitere           Fluturas          Facebook (QR code)